Εφαρμογή συμμετοχικού σχεδιασμού Map GIS

Εφαρμογή συμμετοχικού σχεδιασμού Map GIS

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες PHP, Savant, PEAR, css Πελάτης / Εταιρία για τo ΕΑΠ Περιγραφή Αποτελεί έναν δυναμικό δικτυακό τόπο (διαχείριση και υπηρεσίες/πληροφορίες προς τελικό χρήστη) ο οποίος πραγματοποιηθηκε με τη χρήση των τεχνολογιών της PHP, MYSQL, APACHE SERVER. Ήταν μονόγλωσσος (ελληνικά). Ο δικτυακός τόπος ακολουθούσε όλες τις επιταγές και τους κανόνες υλοποίησης δικτυακών τόπων όπως αυτά ορίζονται απο το W3C και είχαν ενσωματωθει τεχνολογίες όπως HTML, CSS, RSS FEE...

Περισσότερα
Ηλεκτρονικό κατάστημα lamdabox

Ηλεκτρονικό κατάστημα lamdabox

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες Codeigniter, Datamapper, Bootstrap, JQUERY Πελάτης / Εταιρία για την LAMDABOX Περιγραφή Το παρόν κατάστημα υλοποιήθηκε στο php framework Codeigniter και ήταν εξολοκλήρου custom εφαρμογή. Ήταν μονόγλωσσο. Προδιαγραφές: Custom υλοποίηση με τη χρήση web framework Σύγχρονος σχεδιασμός, ευκολία χρήσης, εύληπτη παρουσίαση προϊόντων Μενού επιλογών για πλοήγηση στις κατηγορίες και στα προϊόντα αυτών Διαχείριση περιεχομένου με ολοκληρωμένο CMS (σύστημα διαχ...

Περισσότερα
Ηλεκτρονικό κατάστημα sdaudiokits

Ηλεκτρονικό κατάστημα sdaudiokits

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες PHP, Savant, PEAR, CSS Πελάτης / Εταιρία για την sd-audiokits και υλοποιήθηκε από την QV-WEB Περιγραφή Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί έναν δυναμικό δικτυακό τόπο (διαχείριση και υπηρεσίες/πληροφορίες προς τελικό χρήστη) ο οποίος πραγματοποιηθηκε με τη χρήση των τεχνολογιών της PHP, MYSQL, APACHE SERVER. Ήταν μονόγλωσσος (αγγλικά ). Ο δικτυακός τόπος ακολουθούσε όλες τις επιταγές και τους κανόνες υλοποίησης δικτυακών τόπων όπως αυτά ορίζον...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για την Ζέρβας Οικονομικές Συμβουλές

Δικτυακός τόπος για την Ζέρβας Οικονομικές Συμβουλές

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες Symfony, Doctrine, javascript, css Πελάτης / Εταιρία για την Ζέρβας οικονομικές συμβουλές και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Ο παρόν δικτυακός τόπος ήταν δυναμικός και μονόγλωσσος. Υλοποιήθηκε με το php framework Symfony. Προδιαγραφές: Custom υλοποίηση με τη χρήση web framework Σύγχρονος σχεδιασμός, ευκολία χρήσης, εύληπτη παρουσίαση προϊόντων Μενού επιλογών για πλοήγηση στις κατηγορίες νέων και στα νέα αυτών Διαχείριση περ...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για την NaturaPlusCorner

Δικτυακός τόπος για την NaturaPlusCorner

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες Symfony, Doctrine, javascript, css Πελάτης / Εταιρία για την Natura Plus Corner και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υλοποιήθηκε στο php framework Symfony και ήταν εξολοκλήρου custom εφαρμογή. Ήταν μονόγλωσσο. Προδιαγραφές: Custom υλοποίηση με τη χρήση web framework Σύγχρονος σχεδιασμός, ευκολία χρήσης, εύληπτη παρουσίαση προϊόντων Μενού επιλογών για πλοήγηση στις κατηγορίες και στα προϊόντα αυτ...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για το Hλεκτρονικό κατάστημα Νέος Χώρος

Δικτυακός τόπος για το Hλεκτρονικό κατάστημα Νέος Χώρος

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες Symfony, Doctrine, javascript, css Πελάτης / Εταιρία για τον Απόστολο Χατζή Σταύρος και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υλοποιήθηκε στο php framework Symfony και ήταν εξολοκλήρου custom εφαρμογή. Ήταν μονόγλωσσο. Προδιαγραφές: Custom υλοποίηση με τη χρήση web framework Σύγχρονος σχεδιασμός, ευκολία χρήσης, εύληπτη παρουσίαση προϊόντων Μενού επιλογών για πλοήγηση στις κατηγορίες και στα προϊόντα...

Περισσότερα
Δικτυακός χώρος επιχειρηματικότητας Γραφείο Διασύνδεσης - TEI  Λάρισας

Δικτυακός χώρος επιχειρηματικότητας Γραφείο Διασύνδεσης - TEI Λάρισας

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες PHP, Savant, PEAR, CSS Πελάτης / Εταιρία για τo Γραφείο Επιχειρηματικότητας του γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣκαι υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Αποτελεί έναν δυναμικό δικτυακό τόπο (διαχείριση και υπηρεσίες/πληροφορίες προς τελικό χρήστη) ο οποίος πραγματοποιηθηκε με τη χρήση των τεχνολογιών της PHP, MYSQL, APACHE SERVER. Ήταν μονόγλωσσος (ελληνικά). Ο δικτυακός τόπος ακολουθούσε όλες τις επιταγές και τους κανόνες υ...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για την Alagonia SA

Δικτυακός τόπος για την Alagonia SA

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες PHP, Savant, PEAR, CSS Πελάτης / Εταιρία για την Alagonia S.A. και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Αποτελεί έναν δυναμικό δικτυακό τόπο (διαχείριση και υπηρεσίες/πληροφορίες προς τελικό χρήστη) ο οποίος πραγματοποιηθηκε με τη χρήση των τεχνολογιών της PHP, MYSQL, APACHE SERVER. Ήταν μονόγλωσσος (αγγλικά). Ο δικτυακός τόπος ακολουθούσε όλες τις επιταγές και τους κανόνες υλοποίησης δικτυακών τόπων όπως αυτά ορίζονται απο το W...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για τον Εθνικό Λάρισας

Δικτυακός τόπος για τον Εθνικό Λάρισας

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες WORDPRESS Πελάτης / Εταιρία για την ομάδα μπάσκετ του Εθνικού Λάρισας και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB Περιγραφή Ο συγκεκριμένος δικτυακός μέσα από τα plugins του παρουσίαζε πληροφορία σχετική με τον φορέα και έδινε περεταίρω πληροφορίες για τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρείχε. Ήταν μονόλωσσος (ελληνικά)...

Περισσότερα
Δικτυακός τόπος για την Experteam

Δικτυακός τόπος για την Experteam

Έτος 2006-2011 Τεχνολογίες WORDPRESS Πελάτης / Εταιρία για την Experteam και υλοποιήθηκε κατά την παρουσία μου στην QV-WEB (365web.gr) Σύνδεσμος Κάντε κλικ Περιγραφή Ο συγκεκριμένος δικτυακός μέσα από τα plugins του παρουσίαζε πληροφορία σχετική με τον φορέα και έδινε περεταίρω πληροφορίες για τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρείχε. Ήταν μονόλωσσος (ελληνικά)...

Περισσότερα