Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα «Δράσεις και πειραματισμοί χρήσης στο περιβάλλον εκμάθησης της εφαρμογής γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων»

Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα «Δράσεις και πειραματισμοί χρήσης στο περιβάλλον εκμάθησης της εφαρμογής γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων»

Την Τετάρτη 21/10/2015 ο κος Χρήστος Σωμαράς συμμετείχε ως εισηγητής στην εκδήλωση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΦΥΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013, και για το πακέτο εργασίας «Εκπαιδευτικό πείραμα και συμπεράσματα».

Η εισήγηση του αφορούσε στην υλοποιήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΦΥΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (GENETIC ALGORITHMS AND QUALITATIVE REASONING).

Eισήγηση 1
Eισήγηση 2

Κοινοποιήστε: Email